Požární ucpávky

Provádíme montáže, revize a kontrolu požárně bezpečnostních zařízení, především požárních ucpávek a těsnění HILTI.

Ochrana před požárem

Zajišťujeme certifikovaná řešení a specifikace materiálů pro zajištění prostupů a spár u požárně odolných stropů a stěn. Požární ochrana je nejen důležitou součástí ochrany osob a šíření požáru, ale taktéž povinností zákonnou.

Systémy požární ochrany mohou zachraňovat životy a omezit škody na budově zasažené požárem. Vlastníme osvědčení o proškolení pro instalaci a pro správnou aplikaci materiálů Hilti v souladu s certifikovaným a odzkoušeným protipožárním systémem Hilti.

Požární těsnění a ucpávky HILTI

Hilti nabízí široký sortiment řešení požárních těsnění a ucpávek potrubních rozvodů, kabelů a spár pro rozmanitá odvětví. Snadno se montují a splňují všechny potřebné předpisy. Kromě instalace a servisu protipožárních ucpávek HILTI se specializujeme taktéž na aplikaci protipožárních nátěrů a nástřiků.

Našimi nejčastějšími klienty, kde provádíme montáže a následně pravidelné každoroční kontrolní servisní prohlídky, jsou instituce, školy, hotely, bytové domy, SVJ, ale také rodinné domy. Stavební firmy, které nás oslovují z důvodu zákonné nutnosti mít protipožární ucpávky u každé nově postavené budovy.